• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Egzaminy z kwalifikacji w zawodach planowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach w sesjach zimowej i letniej: styczeń/luty 2021 oraz czerwiec/lipiec 2021. Są to egzaminy wg formuły 2017 i formuły 2012 wg modeli: "d", "dk" oraz "w". Wymienione egzaminy będą zdawać uczniowie 5-ciu szkół powiatu gorlickiego.

Prosimy aby osoby przystępujące w CKZ w Gorlicach do etapów praktycznych egzaminów z kwalifikacji w zawodach zapoznały się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia tych egzaminów wprowadzonymi w związku z obowiązującym stanem epidemii.

 

Pobierz plik z wytycznymi CKZ

Wytyczne CKE, MEiN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2021 - COVID

 

W sesji zimowej w CKZ w Gorlicach miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

 • AU.04    Eksploatacja środków transportu drogowego (11.01.2021 r.), 

 • AU.21    Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (13.01.2021 r),

 • EE.26    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (11.01.2021 r.),

 • E.24      Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (11.01.2021 r.),

 • MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (13.01.2021 r.),

 • MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (11.01.2021 r.),

 • MG.44  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (13.01.2021 r.).

 

W sesji letniej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

 • AU.04  Eksploatacja środków transportu drogowego (21.06.2021 r.), 

 • EE.26   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (21.06.2021 r.), 

 • AU.21  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (23.06.2021 r. - 25.06.2021 r.),

 • EE.05   Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (26.06.2021 r. - 28.06.2021 r.),

 • MG.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (23.06.2021 r. - 29.06.2021 r.).

 

Więcej informacji, w tym szczegółowe terminy poszczególnych egzaminów, znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 

Informacje nt. ww. egzaminów z kwalifikacji w zawodach dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram