• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

 

Egzaminy z kwalifikacji w zawodach oraz egzaminy zawodowe planowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach w sesjach zimowej i letniej: styczeń/luty 2023 oraz czerwiec/lipiec 2023. Są to egzaminy wg formuły 2017 i formuły 2019 wg modeli: "d", "dk" oraz "w". Wymienione egzaminy będą zdawać uczniowie 5-ciu szkół powiatu gorlickiego.

 

W sesji zimowej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

Formuła 2017:

 • EE.26    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (09.01.2023 r.),

Formuła 2019:

 • ELE.05   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (09.01.2023 r.),
 • TDR.01   Eksploatacja środków transportu drogowego (09.01.2023 r.),
 • MOT.06  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (09.01.2023 r.), 
 • ELE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (09.01.2023 r.),
 • MEC.05  Użytkowanie obrabiarek skrawających (09.01.2023 r.),
 • MEC.09  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (16.01.2023 r.).

 

W sesji letniej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji (aktualizacja terminów):

 • TDR.01  Eksploatacja środków transportu drogowego (01.06.2023 r.),

 • ELE.05   Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (01.06.2023 r.),

 • FRK.01  Wykonywanie usług fryzjerskich (05.06.2023 r. - 07.06.2023 r.),

 • MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (01.06.2023 r. - 10.06.2023 r.),

 • ELE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (05.06.2023 r. - 07.06.2023 r.).


Więcej informacji, w tym szczegółowe terminy poszczególnych egzaminów, znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 

Informacje nt. egzaminów z kwalifikacji w zawodach oraz egzaminów zawodowych dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram