Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Mieścił się on w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania: 2008 - 2011

 

Cel projektu:

  • zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów w powiecie gorlickim poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
  • rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego,
  • nabycie praktycznych umiejętności związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

W ramach projektu odbyło się łącznie 13 edycji kursów:

  • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG -135 (12 edycji),
  • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 141 (1 edycja).

 

Kursy w ramach projektu były organizowane dla uczniów szkół:

  • ZS Nr 1 w Gorlicach,
  • ZST w Gorlicach,
  • ZSZ w Bieczu,
  • ZSCKR w Bystrej,
  • ZSCKR w Hańczowej.

 

Z kursów skorzystało łącznie 177 uczniów.

Projekty


"Perspektywa – nowa jakość kształcenia w powiecie gorlickim"


 

STRONA GŁÓWNA

PROJEKTY

Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje