• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

25.02.2021 r.
 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursów w ramach projektu pn.: "Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kursów.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:


Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów cz. I   (Kursy spawania metodami MAG)

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów cz. II  (Kurs projektowania w programie AutoCAD)

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów cz. III (Kurs obsługi obrabiarek CNC)

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów cz. IV  (Podręczniki do kursów AutoCAD i CNC)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. I

Informacja o wyborze oferty cz. II

Informacja o wyborze oferty cz. III

Informacja o wyborze oferty cz. IV

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram