• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Logotypy MRPO CKPiU 4 jlayxeih

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Czas trwania: 2009 – 2012

 

Cel ogólny projektu:
Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych służące zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

 

Cele bezpośrednie projektu:

 • Stworzenie Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej jako elementu wzmacniającego dostępność oraz poziom kształcenia zawodowego,
 • Utworzenie nowych pracowni włączonych w sieć kształcenia zawodowego,
 • Zwiększenie oferty edukacyjnej na poziomie lokalnym oraz subregionalnym,
 • Poprawa warunków kształcenia i jakości kadry nauczycielskiej.

 

Przedmiot projektu (zrealizowany w CKPiU w Gorlicach) - utworzenie i modernizacja 5 pracowni branż samochodowej oraz mechanicznej, tj.:

 • pracowni diagnostyki i napraw silników samochodowych,
 • pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych,
 • pracowni napraw blacharskich pojazdów samochodowych,
 • pracowni obróbki CNC,
 • pracowni obróbki skrawaniem – obrabiarki konwencjonalne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu w postaci nowoczesnych pracowni branż mechanicznej i samochodowej w zakładce galeria.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram