• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Logotypy MRPO CKPiU 4 jlayxeih

Projekt został zrealizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania w zakresie gruntownej modernizacji Centrum i stanowi dopełnienie inwestycji, jaką była przebudowa pomieszczenia po dawnej odlewni na salę audiowizualną.

 

Czas trwania: 2014 – 2015

 

Cele projektu:

 • poprawa jakości usług edukacyjnych,
 • rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

 

Zrealizowane działania:

 • projektor cyfrowy wraz z osprzętem (scaler, serwer, UPS, obiektyw, system projekcji 3D),
 • cyfrowy procesor dźwięku,
 • sprzęt komputerowy do obsługi projektora oraz na potrzeby prowadzenia szkoleń.

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeszkolenie w ciągu 5 lat ok. 200 osób w zawodzie samodzielny księgowy - doradca podatkowy.

 

W efekcie działań projektowych sala audiowizualna zyskała nowoczesny projektor cyfrowy umożliwiający projekcje wysokiej rozdzielczości zarówno 2D jak i 3D. Uzupełnienie systemu nagłośnienia sali audiowizualnej o cyfrowy procesor dźwięku pozwala na projekcje z wielokanałowym nagłośnieniem i uzyskanie efektów dźwięku dookolnego i przestrzennego.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram