• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony
 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Gorlicki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Centrum prowadzi kształcenie praktyczne w branżach:

 • mechanicznej,
 • elektrycznej,
 • samochodowej,
 • fryzjerskiej,
 • innych zleconych przez organ prowadzący.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego powstało na bazie dawnych Warsztatów Szkolnych szkół powiatu gorlickiego, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach i Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu. Utworzone zostało na mocy Uchwały Nr XXIII/209/08 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 października 2008 roku. Jako samodzielna jednostka Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2009 roku. Z dniem 01.09.2019 r. jednostka została przekształcona w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Siedziba Centrum znajduje się w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 43, podlegają mu również obiekty dydaktyczne w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego 11.

Podstawowym celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki, a także podmioty gospodarcze.

Najważniejsze z tych zadań to:

 • organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych (obecnie są to szkoły: ZST w GorlicachZS Nr 1 w GorlicachZSZ w BieczuZSZ w Bobowej),
 • organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
 • organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia  dorosłych w formach pozaszkolnych,      
 • realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, w tym kursów i szkoleń.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe przeznaczone dla młodzieży oraz osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe. Organizowane kursy umożliwiają zdobycie certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.  

Staramy się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, dzięki temu możemy dostosować swą działalność do obecnych  trendów w kształceniu zawodowym.

Staramy się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, dzięki temu możemy dostosować swą działalność do obecnych trendów w kształceniu zawodowym.

Centrum, dzięki zrealizowanym projektom to obecnie bardzo nowoczesna placówka, posiadająca pracownie wyposażone  w wysokiej klasy sprzęt techno-dydaktyczny.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami zrealizowanych projektów widocznymi w szczególny sposób w wyglądzie i wyposażeniu  pracowni, jakimi obecnie dysponuje Centrum.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram