• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

58-tekst-łatwy-do-czytania.png

Tekst łatwy do czytania - Informacja o placówce w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 Raport_dostepnosc.jpg

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021 -  Raport dostepności

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Gorlickiego na lata 2021 – 2023 -  Plan działania na lata 2021 - 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) sporządzono Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Deklaracja dostępności - https://ckz.gorlice.pl/deklaracja-dostepnosci

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram