• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Perspektywa nowa jakosc jlb0wdoq

 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Mieścił się on w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania: 2008 - 2011

 

Cel projektu:

 • zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów w powiecie gorlickim poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych,
 • rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego,
 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

W ramach projektu odbyło się łącznie 13 edycji kursów:

 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG -135 (12 edycji),
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 141 (1 edycja).

 

Kursy w ramach projektu były organizowane dla uczniów szkół:

 • ZS Nr 1 w Gorlicach,
 • ZST w Gorlicach,
 • ZSZ w Bieczu,
 • ZSCKR w Bystrej,
 • ZSCKR w Hańczowej.

 

Z kursów skorzystało łącznie 177 uczniów.

 


Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram