• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Modernicacja KZ w Malopolsce jlb1x3cp

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czas trwania: 2010 – 2014

 

Cele projektu:

 • wzmocnienie kształcenia zawodowego,
 • skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy,
 • poprawa społecznego odbioru tego segmentu edukacji.

 

Podejmowane działania - modernizacja i zakup wyposażenia dla Centrum:

 • modernizacja 3 pracowni branży elektrycznej (maszyn, aparatów i urządzeń elektrycznych, instalacji i montażu elektrycznego, elektrotechniki i elektroniki),
 • modernizacja pracowni technik komputerowych i AutoCada,
 • zakup wózka jezdniowego (widłowego).

 

Podejmowane działania - kursy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135,
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141,
 • kurs kierowcy wózka jezdniowego,
 • kurs projektowania w programie AutoCad.

 

Pełnoletnia młodzież ponadgimnazjalna uczestniczyła w zorganizowanych w ramach projektu kursach spawania metodami MAG i TIG, kierowcy wózka jezdniowego i projektowania w programie AutoCad. Wszystkie ww. kursy kończyły się stosownymi egzaminami potwierdzającymi zdobyte kwalifikacje i pozwalającymi na uzyskanie certyfikatów oraz zaświadczeń uznawanych przez pracodawców. Dzięki projektowi w ciągu czterech lat jego trwania 550 uczniów zdobyło nowe umiejętności i kwalifikacje.

 

Jesteśmy przekonani, że nabyte przez kursantów uprawnienia realnie przełożą się na ich późniejsze aktywne funkcjonowanie na rynku pracy. Nie ma bowiem nic cenniejszego niż inwestowanie w młodzież.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram