• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Termomodernizacja jlb137r6

 

Uchwałą Nr XXXVI/299/09 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 12 listopada 2009 r. został przyjęty do realizacji projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”.

 

Czas trwania: 2010 – 2012 (czas trwania prac termomodernizacyjnych budynków Centrum)

 

W ramach projektu zostały zrealizowane zadania z zakresu termomodernizacji obiektów 9 jednostek podległych Powiatowi Gorlickiemu, w tym dwóch obiektów Centrum, tj. :

 • Siedziby Centrum w Gorlicach,
 • Oddziału Centrum w Bieczu.

 

Prace termomodernizacyjne objęły:

 • docieplenie ścian i dachów budynków Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
 • odnowienie elewacji budynków Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
 • wymianę okien w budynkach Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Centrum w Gorlicach i w Bieczu,
 • instalację nowej kotłowni gazowej w budynku Centrum w Gorlicach.

 

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przynoszą obecnie wymierne efekty ekonomiczne w postaci oszczędności związanych z niższymi kosztami ogrzewania budynków Centrum.

 

Projektowi zawdzięczamy również obecny estetyczny wygląd budynków Centrum.


Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram