• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

 

Plakat 22

Już po raz piąty uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewają „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to czwartek, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć społeczność Centrum we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to zarazem uczestnictwo w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.
 

Więcej informacji o akcji dostępnych jest na stronie  MEiN

 

10 listopada 2022 r. -  w CKZ po raz piąty zaśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

W dniu 10 listopada 2022 r. o symbolicznej godzinie 11:11 w Sali audiowizualnej CKZ w Gorlicach uroczyście odśpiewano 4 zwrotki hymnu państwowego. Akcją odśpiewania hymnu uczczono 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Uroczystość rozpoczął dyrektor CKZ Adam Tarsa. Następnie przedstawiciele nauczycieli: Beata Cetnarowska i Jerzy Zębala oraz uczennice z klasy IIb Branżowej Szkoły: Gabriela Kmak, Małgorzata Baran i Barbara Janik, uczące się się w zawodzie fryzjer odczytali krótki rys gistoryczny, przypominający genezę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przedstawiający historię i charakter Narodowego Święta Niepodległości. Na koniec wszyscy odśpiewali hymn zaintonowany przez jednego z naszych nauczycieli – Jerzego Zębalę. Hymn godnie i uroczyście śpiewali wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie odbywający zajęcia w placówce.

DSC 0008 m    DSC 0010 m 

 DSC 0017 m    DSC 0019 m

 

Wolność nie jest żadnym przywilejem, lecz zadaniem…

 

Walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczęła się na długo przed wybuchem I wojny światowej. W wyniku rozbiorów mających miejsce odpowiednio w 1772, 1793 i w 1795 roku Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny, a swoją tożsamość narodową pielęgnowali, mimo iż zaborcy na różne sposoby starali się ich tego prawa pozbawić.

Dopiero światowy konflikt 1914-18, czyli I wojna, zaktualizował tzw. sprawę polską w Europie i stał się szansą na odzyskanie przez Polskę i Polaków upragnionej wolności. Było to możliwe tylko dlatego, gdyż biorące w nim udział mocarstwa zaborcze stanęły do walki w przeciwstawnych blokach: Rosja przeciwko sojuszowi Niemiec i Austro-Węgier, a każde z nich chciało zapewnić sobie w boju przychylność i wsparcie rekruta – Polaka.

Zmiany stanowiska mocarstw zachodnich wobec sprawy polskiej następują pod koniec 1916 roku.
5 listopada cesarze austriacki i niemiecki ogłaszają akt, w którym obiecują utworzenie po wojnie - z ziem odebranych Rosji - Królestwa Polskiego.

W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych szeroką działalność na rzecz rodaków podejmuje Ignacy Jan Paderewski, informując zagraniczną opinię publiczną o sytuacji Polaków. 22 stycznia 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson w jednym z czternastu punktów wydanego orędzia mówi o prawie Polski do niepodległości i konieczności powstania państwa polskiego z dostępem do morza.

Tymczasem w 1918 roku państwa centralne nie są już w stanie dłużej kontrolować terenów Królestwa Polskiego. 10 listopada przybywa do Warszawy Józef Piłsudski, a 11 listopada przejmuje z rąk Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem, stając się Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

Po 123 latach niewoli zaczyna tworzyć się centralny ośrodek władzy odradzającego się państwa polskiego. W Paryżu podczas konferencji pokojowej ustalono, że do ziem polskich należeć będą Wielkopolska i Pomorze Wschodnie (bez Gdańska), a na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku zostanie przeprowadzony plebiscyt. Proces ostatecznego formowania się państwa polskiego trwa aż do 1922 roku.

I wojna światowa otworzyła drogę do odzyskania wolności, a 11 listopada 1918 roku uznano za dzień odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

 

Wolności! Bądź nam siłą,

Co nadzieję wciąż rodzi, gdy wiary nie staje.

Daj zachować w umysłach dla przyszłych pokoleń

Dumny obraz Polski i język, i wiarę,

Gdy w obliczu śmierci przyjdzie nam się modlić.

Niechaj w sercach pewność jedną tylko mamy!

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram