• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

                Biblioteka to wypożyczalnia umysłów

                                                                                                                                                                                                  /Piotr Szreniawski/

Biblioteka CKZ zaprasza do odwiedzin w dniach

i godzinach:

poniedziałek: 800 - 1230

środa: 800 - 1100

piątek: 800 - 1230

 

Zadania biblioteki:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

- udzielanie porad bibliotecznych i pomoc w wyszukiwaniu informacji,

- współpraca z nauczycielami, wspieranie ich w pracy dydaktycznej,

- opieka nad czytelnią multimedialną, udostępnianie jej nauczycielom, pracownikom i uczniom.

Księgozbiór

        Nasz zbiór biblioteczny jest ściśle związany z kierunkami kształcenia, które prowadzi jednostka, i liczy ponad 500 pozycji. Zapraszamy do korzystania z książek obejmujących swym zakresem tematycznym branże: elektryczną, mechaniczną i samochodową.

         Wśród nich znajdują się podręczniki, poradniki, atlasy, pozycje pomocnicze przygotowujące do egzaminów z kwalifikacji oraz kursów prowadzonych w ramach projektów realizowanych przez CKZ (np. AutoCad, kierowcy wózka jezdniowego, spawania).

         Posiadamy również materiały z zakresu doradztwa zawodowego oraz badań związanych z obszarem edukacji.

Czytelnia multimedialna

        W pomieszczeniach biblioteki mieści się również czytelnia, w której znajduje się dziewięć stanowisk komputerowych. Sala ta służy zarówno nauczycielom prowadzącym zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych jak i indywidualnym osobom np. poszukującym informacji w Internecie.

Zasady korzystania z biblioteki

Określają je regulaminy korzystania z biblioteki i czytelni multimedialnej. Ich najważniejsze postanowienia to:

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 2. Książki wypożyczane są na określony czas: podręczniki – cały rok szkolny, pozostałe – 1 miesiąc.
 3. Przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek rozliczyć się z biblioteką w wyznaczonym terminie.
 4. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 5. Do biblioteki i czytelni wchodzimy bez odzieży wierzchniej, toreb i plecaków itp. oraz w czystym obuwiu.
 6. Uczeń korzystający z biblioteki / czytelni z własnej inicjatywy robi to poza godzinami zajęć praktycznych wynikających z planu (przed zajęciami, po nich lub podczas przerwy).
 7. Korzystanie z komputera w czytelni służy edukacji – w związku z tym w trosce o ochronę sprzętu zabrania się:
  1. wykorzystywania komputera do celów zarobkowych,
  2. prowadzenia prywatnej korespondencji,
  3. naruszania praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
  4. gier i zabaw,
  5. dokonywania jakichkolwiek zmian w programach (instalowania nowych, kasowania istniejących i innych modyfikacji) bez zgody bibliotekarza,
 8. przyłączania jakiegokolwiek sprzętu prywatnego bez wiedzy bibliotekarza.

Zasady korzystania z biblioteki w pandemii

         Określają je aktualne „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2021 r.”, paragraf 11: Procedura korzystania z biblioteki. Najważniejsze z nich to:

 1. W bibliotece obowiązuje odległość między pracownikami oraz osobami korzystającymi co najmniej 1,5 m.
 2. Zarówno bibliotekarz jak i korzystający z biblioteki noszą maseczki jako środek ochrony osobistej.
 3. Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki do 1 osoby.
 4. Wprowadza się okres kwarantanny książek o długości 2 dni. Przyjęte / zwrócone do biblioteki książki obowiązkowo zostają odłożone na okres 2 dni w wyznaczonym do tego miejscu w zamkniętym pojemniku.

 

Opis pracy biblioteki - Biblioteka

 

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram