• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

 

Egzaminy z kwalifikacji w zawodach planowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach w sesjach zimowej i letniej: styczeń/luty 2022 oraz czerwiec/lipiec 2022. Są to egzaminy wg formuły 2017 i formuły 2019 wg modeli: "d", "dk" oraz "w". Wymienione egzaminy będą zdawać uczniowie 5-ciu szkół powiatu gorlickiego.

 

Prosimy aby osoby przystępujące w CKZ w Gorlicach do etapów praktycznych egzaminów z kwalifikacji w zawodach zapoznały się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przeprowadzenia tych egzaminów wprowadzonymi w związku z obowiązującym stanem epidemii.

 

Pobierz plik z wytycznymi CKZ

Wytyczne CKE, MEiN, GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2022 - COVID

 

W sesji zimowej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji (formuła 2017):

 • AU.04    Eksploatacja środków transportu drogowego (10.01.2022 r.), 

 • EE.26    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (10.01.2022 r.),

 • MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (10.01.2022 r.).

 

W sesji letniej w CKZ w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów zawodowych z następujących kwalifikacji:

(formuła 2019):

 • FRK.01  Wykonywanie usług fryzjerskich (01.06.2022 r. - 09.06.2022 r.),

 • TDR.01  Eksploatacja środków transportu drogowego (01.06.2022 r.), 

 • MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (01.06.2022 r. - 14.06.2022 r.),

 • ELE.02   Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (01.06.2022 r. - 03.06.2022 r.),

 • MEC.05  Użytkowanie obrabiarek skrawających (03.06.2022 r. - 10.06.2022 r.).

 (formuła 2017):

 • EE.26    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (20.06.2022 r.),

 • MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (20.06.2022 r.).

Więcej informacji, w tym szczegółowe terminy poszczególnych egzaminów, znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

 

Informacje nt. ww. egzaminów z kwalifikacji w zawodach dostępne są w „Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie" udostępnionych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram