• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursu w ramach projektu pn.: "Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kursu obsługi obrabiarek CNC.

 

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71988

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów część I

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów część I - po poprawieniu omyłki pisarskiej (pkt 16 wykazu)

Załącznik nr 1a - Wykaz materiałów część II

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

 

Informacje o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty - Część I

Informacja o wyborze oferty - Część II

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram