• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów wg poniższego opisu:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 i 2a - Oświadczenie

Zal_nr_2b_Oświadczenie.doc

Załącznik nr 3 - OFERTA - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy

 

Postępowanie prowadzone jest na stronie - link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05728ad6-a2e0-11ed-9236-36fed59ea7dd

ID postępowania na platformie ezamowienia: ocds-148610-05728ad6-a2e0-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

Informacja o kwotach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram