• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa, obowiązujące od początku roku szkolnego 2021/2022, na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach oraz w Oddziale Centrum w Bieczu. Mają one zastosowanie w związku ze stanem pandemii na terytorium całego kraju. Dotychczas w placówce obowiązywały już procedury bezpieczeństwa, stąd też uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych są już wdrożeni do stosowania rygorów sanitarnych związanych z COVID-19. Prosimy jednak wszystkich Uczniów, Nauczycieli, Pracowników, a także Rodziców / Opiekunów prawnych o zapoznanie się i stosowanie wprowadzonych zapisów Procedur bezpieczeństwa w czanie nauki i pracy w Centrum.

 

W celu zapoznania się z pełnym tekstem obowiązujących w Centrum procedur bezpieczeństwa proszę kliknąć w poniższy link:

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 obowiązujące na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach od 1 września 2021r.

 

Poniżej wyciąg z najważniejszych zapisów w obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.

 

Uczniowie:

Uczeń uczęszczający na zajęcia zobowiązany jest mieć środki ochrony osobistej w postaci maseczki w czasie pobytu w Centrum. Wchodząc do budynku Centrum obowiązkowo należy dezynfekować ręce. W pracowni na zajęciach jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami (co najmniej 1,5 m) obowiązkowe jest noszenie przez ucznia maseczki, w celu zwiększenia ochrony uczniów w trakcie zajęć. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zaleca się jednak noszenie maseczek w czasie zajęć niezależnie od zachowania dystansu. Noszenie maseczki jest zawsze obowiązkowe poza salą, w której uczeń odbywa zajęcia – w szatni, na korytarzu, w toalecie, otoczeniu obiektu bez względu na możliwość zachowania dystansu pomiędzy osobami. 

 

Nauczyciele / Pracownicy:

Nauczyciele i Pracownicy zobowiązani są bezwzględnie stosować osłony ust i nosa (maseczki) w strefach wspólnych – pokój nauczycielski, pokój socjalny, łazienka, korytarz, itp. Zobligowani są również do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram