• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony


Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach informuje o kursach realizowanych w ramach projektu:

"Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiecie Gorlickim - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

 

Harmonogramy kursów I - VI 2023 r.:

Kurs obsługi obrabiarek CNC

Kurs projektowania w programie AutoCAD - I edycja

Kurs spawania metodą MAG

Kurs grafiki rastrowej

Kurs spawania metodą TIG

Kurs projektowania w programie AutoCAD - II edycja

Kurs kierowców wózków jezdniowych

Kurs SEP

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram