• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

 

W roku szkolnym 2023/2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach konsultacje z nauczycielami będą odbywać się w okresie całego roku szkolnego wg ustalonego harmonogramu dyżurów nauczycieli.

Konsultacje zdalne będą się odbywać tylko w przypadku ewentulnego ograniczenia pracy placówki (nauczanie zdalne). Terminy konsultacji zdalnych dla Uczniów i Rodziców z Nauczycielami CKZ zostaną ustalone stosownie do sytuacji i potrzeb w tym zakresie.

Zachęcamy do kontaktów z Nauczycielami w Placówce wg obowiązującego harmonogramu dyżurów nauczycieli - dotępnego na tablicy ogłoszeń CKZ w Gorlicach.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram